Slučajni brojevi

Unesite granice unutar kojih hoćete slučajne brojeve

Unesite levu i desnu granicu