Zadatak 2. FTN

Autor:ja

Objavljeno: May 7, 2019

Kategorija: Tehnicki fakultet Novi Sad

kvadratne jednacine Kvadratne jednacine sa parametrom Vijetove formule

FTN Novi Sad, prijemni 2018. Zadatak 2. Data je jednačina 4x2 -2(a+1)x +a= 0, a ∈ R\{0}. Ako su x1 i x2 rešenja date jednačine, odrediti sve vrednosti parametra a za koje je a) 1x1+ 1x2 =1 ,    b) x1 = x2 Re...

Pročitaj više

Zadaci sa prijemnog FTN

Autor:ja

Objavljeno: May 7, 2019

Kategorija: Tehnicki fakultet Novi Sad


FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA, NOVI SAD, 27.VI 2018. Zadaci u Pdf formatu  

Pročitaj više

Zadatak 1.2.

Autor:Andjela Nedeljkovic

Objavljeno: May 7, 2019

Kategorija: Tehnicki fakultet Novi Sad


Zadatak 1.2. Prijemni 2018. Novi Sad 

Pročitaj više

Sidebar


Made by Zorica Jelic