Ftn Novi Sad 3.5.zadatak

Autor:Pavle

Objavljeno: May 9, 2019

Kategorija: Tehnicki fakultet Novi Sad

Linearne jednacine

3.5. Ćerka ima 10 godina,a majka 36 godina.Kroz koliko godina će majka biti dva puta starija od ćerke? Ćerka=10+X godina Majka=36+X godina M=36 Ć=10 Majka=2×ćerka 36+X=2×(10+X) 36+X=20+2X X-2X=20-36 -X=-16 X=16

Pročitaj više

Zadatak 4.2. Logika Kocka

Autor:ja

Objavljeno: May 8, 2019

Kategorija: Tehnicki fakultet Novi Sad

geometrija bez rešenja Logika

...

Pročitaj više

Zadatak 17. Mašinski BG

Autor:ja

Objavljeno: May 8, 2019

Kategorija: Masinski fakultet BG

Eksponencijalne jednacine Logaritmi YouTube Prijemni Masinski BG

Prijemni za mašinski fakultet, zadatak 17.2. jednačina sa logaritmom Ako jednačina xlog3x-1 =3 ima tačno m pozitivnih i tačno n negativnih rešenja,onda je:(A) m = n = 1; (B) m = 1, n = 0; (C) m = 2, n = 0; (D) m = 0, n = 1;(E) m = 0, n = 2; (N...

Pročitaj više

Sidebar


Made by Zorica Jelic