Zadatak 1.test1.Cambridge

Autor:ja

Objavljeno: May 29, 2019

Kategorija: Cambrige

YouTube priprema za maturski Sistem linearne i kvadratne jednačine

Prijemni za Univerzitet u Cambridge-u Zadatak 1. Zbir dve vrednosti za x koje su rešenja sistema jednačina   x-3y+1=0 i 3x2-7xy=5 je (A ) -8.5, (B) -7.5, (C) -1.5, (D)  3.5 , (E)  4.5 , (F)  5 . Probajte samostalno, a možete da pogledate kak...

Pročitaj više

zad.3,šifra1 Mašinski BG

Autor:ja

Objavljeno: May 28, 2019

Kategorija: Masinski fakultet BG

Prijemni Masinski BG Složene funkcije Kompozicija preslikavanja Funkcije priprema za maturski

PRIJEMNI ISPIT IZ MATEMATIKE za upis na Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu jun 2018.   Zadatak 3. Šifra 1. Ako je funkcija  f(x)=2x+1x-2, onda je  f(f(x))=? Probajte da rešite sami, na slici imate ...

Pročitaj više

Zadatak 5. FTN NS

Autor:ja

Objavljeno: May 23, 2019

Kategorija: Tehnicki fakultet Novi Sad

Trigonometrijske jednacine

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA, NOVI SAD, 27.VI 2018. Zadatak 5. Odrediti sva rešenja jednačine: sinx1+cosx =sin x2. Probajte da rešite sami,  na slici vidite početak. A ako vam ne ide pogledajte detaljno rešenje...

Pročitaj više

Sidebar


Made by Zorica Jelic