Trapez, zadatak 7. FTN NS

Autor:ja

Objavljeno: Jun 2, 2019

Kategorija: Tehnicki fakultet Novi Sad

geometrija prijemni FTN Novi Sad YouTube

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA, NOVI SAD, 27.VI 2018.

Zadatak 7.

Dat je jednakokraki trapez čije se dijagonale seku pod pravim uglom, pri čemu su dužine odsečaka dijagonala u odnosu 3 : 1. Duža osnovica trapeza je a = 6:

  1. a) Izračunati površinu datog trapeza. b) Ispitati da li je dati trapez tangentni četvorougao.Ukupno komentara: 0


Made by Zorica Jelic