Trapez, zadatak 7. FTN NS

Autor:ja

Objavljeno: Jun 2, 2019

Kategorija: Tehnicki fakultet Novi Sad

geometrija prijemni FTN Novi Sad YouTube

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA, NOVI SAD, 27.VI 2018. Zadatak 7. Dat je jednakokraki trapez čije se dijagonale seku pod pravim uglom, pri čemu su dužine odsečaka dijagonala u odnosu 3 : 1. Duža osnovica trapeza je a = 6: a) Izračunati površinu dato...

Pročitaj više

Zadatak 6. FTN NS, Kupa

Autor:ja

Objavljeno: Jun 1, 2019

Kategorija: Tehnicki fakultet Novi Sad

geometrija prijemni FTN Novi Sad YouTube Stereometrija Kupa Zapremina kupe

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA, NOVI SAD, 27.VI 2018. Zadatak 6. Prava kupa čiji je prečnik osnove jednak izvodnici postavljena je na vrh i u nju je stavljena lopta poluprečnika r. Zatim je u kupu nalivena voda, taman toliko da prekrije loptu, tj. tako...

Pročitaj više

Zadatak 8. FTN NS Težište

Autor:ja

Objavljeno: May 30, 2019

Kategorija: Tehnicki fakultet Novi Sad

analitika prijemni FTN Novi Sad YouTube

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA, NOVI SAD, 27.VI 2018. Zadatak 8. Težište trougla ABC poklapa se sa koordinatnim početkom. Koordinate tačaka A i B su A(6;0) i B(0;-2): Odrediti koordinate temena C i površinu trougla ABC. Probajte da ...

Pročitaj više

Sidebar


Made by Zorica Jelic