Prijemni iz matematike na fakultetima

Pogledajte zadatke sa prethodnih rokova za Mašinski fakultet u Beogradu, Tehnički fakultet u Novom Sadu i još neke druge

Pročitaj više

Najnovije objave na blogu

Prijemni FTN NS 2019.Z1

Prijemni FTN Novi Sad 2019. Zadatak 1 - Kompleksni brojevi

Read More

Tangenta na elipsu

Prijemni na Rudarsko - geološkom fakultetu u Beogradu, 2019.

Read More

Trapez, zadatak 7. FTN NS

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA, NOVI SAD, 27.VI 2018. Zadatak 7. Dat je jednakokraki trapez čije se dijagonale seku pod pravim uglom, pri čemu su dužine odsečaka dijagonala u odnosu 3 : 1. Duža osnovica trapeza je a = 6: a) Izračunati površinu datog trapeza. b) Ispitati da li je dati trapez tangen...

Read More

Zadatak 6. FTN NS, Kupa

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA, NOVI SAD, 27.VI 2018. Zadatak 6. Prava kupa čiji je prečnik osnove jednak izvodnici postavljena je na vrh i u nju je stavljena lopta poluprečnika r. Zatim je u kupu nalivena voda, taman toliko da prekrije loptu, tj. tako da je osni presek kao na slici. Računajući od v...

Read More

Sidebar


Made by Zorica Jelic