Prijemni iz matematike na fakultetima

Pogledajte zadatke sa prethodnih rokova za Mašinski fakultet u Beogradu, Tehnički fakultet u Novom Sadu i još neke druge

Pročitaj više

Najnovije objave na blogu

Trapez, zadatak 7. FTN NS

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA, NOVI SAD, 27.VI 2018. Zadatak 7. Dat je jednakokraki trapez čije se dijagonale seku pod pravim uglom, pri čemu su dužine odsečaka dijagonala u odnosu 3 : 1. Duža osnovica trapeza je a = 6: a) Izračunati površinu datog trapeza. b) Ispitati da li je dati trapez tangen...

Read More

Zadatak 6. FTN NS, Kupa

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA, NOVI SAD, 27.VI 2018. Zadatak 6. Prava kupa čiji je prečnik osnove jednak izvodnici postavljena je na vrh i u nju je stavljena lopta poluprečnika r. Zatim je u kupu nalivena voda, taman toliko da prekrije loptu, tj. tako da je osni presek kao na slici. Računajući od v...

Read More

Zadatak 8. FTN NS Težište

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA, NOVI SAD, 27.VI 2018. Zadatak 8. Težište trougla ABC poklapa se sa koordinatnim početkom. Koordinate tačaka A i B su A(6;0) i B(0;-2): Odrediti koordinate temena C i površinu trougla ABC. Probajte da rešite sami, na slici je početak, a možet...

Read More

Zadatak 1.test1.Cambridge

Prijemni za Univerzitet u Cambridge-u Zadatak 1. Zbir dve vrednosti za x koje su rešenja sistema jednačina   x-3y+1=0 i 3x2-7xy=5 je (A ) -8.5, (B) -7.5, (C) -1.5, (D)  3.5 , (E)  4.5 , (F)  5 . Probajte samostalno, a možete da pogledate kako sam rešila na Youtubu

Read More

Sidebar


Made by Zorica Jelic