Geometrijski kabinet

1 / 5
Četvorostrana prizma
2 / 5
Šestostrana prizma
3 / 5
Trostrana prizma
4 / 5
Šestostrana piramida
5 / 5
Trostrana piramida

Geometrija

1. Planimetrija

2.Stereometrija