Koristi dugme GORE za podizanje i izbegavanje prepreka

Koliko dugo možeš da ostaneš živ?